Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

OZNAM

Vážení rodičia, milí kolegovia,
vzhľadom na nejasné, respektíve žiadne informácie z ministerstva a množstvo neoficiálnych šumov, preberám ako zriaďovateľka školy zodpovednosť za organizáciu vyučovania a služieb počas nasledujúcich dní, pri zachovaní všetkých hygienických opatrení, v čom vás žiadam o spoluprácu.
1. Všetky organizačné zložky budú otvorené ako za bežnej prevádzky.
2. Tí rodičia, ktorí sa rozhodnú nechať svoje dieťa doma, ohlásia túto skutočnosť triednemu učiteľovi a vyhlásia svoje dieťa zo stravy.
3. Rodičia, ktorí svoje dieťa chcú dať do školy, naďalej sa pravidelne raz za 7 dní preukazujú negatívnym testom, dokladom o očkovaní /po 2 vakcíne a 14 dňoch/, alebo dokladom o prekonaní ochorenia covid 19 v posledných 90 dňoch.
4. V prípade, že sa v rodine vyskytne toto ochorenie, alebo sa niekto z rodičov dostal do styku s osobou pozitívnou na Covid 19, bezodkladne to oznámi triednemu učiteľovi a ostáva s dieťaťom v 14 dňovej karanténe.
5. Všetci rodičia, ktorí môžu, dovoľuje im to charakter ich zamestnania alebo sú na opatrovateľskom príspevku, si vyzdvihnú svoje dieťa hneď po vyučovaní- zabránime tým miešaniu skupín popoludní a miešaniu pedagogických zamestnancov.
6. Materská škola funguje ako doposiaľ.
7. Popoludní v školskom klube ostávajú len tie deti, ktorých obaja rodičia pracujú.
/Vysvetlenie – predchádzame miešaniu detí, zamestnancov, znižujeme riziko šírenia infekcie a pri výskyte ochorenia riziko uzavretia celej inštitúcie. Škola ostane otvorená len vtedy, ak dokáže zabezpečiť jej prevádzku, to znamená, máme dostatok personálu schopného pracovať. Aj v rodinách pedagógov sa môže z rôznych zdrojov šíriť Covid 19, preto ak chceme fungovať, potrebujeme zracionalizovať fungovanie na pracovisku./
8. Tí žiaci, ktorí sú momentálne v karanténe môžu nastúpiť až po absolvovaní 14 dňovej karantény, rodičia musia mať negatívny PCR alebo antigénový test.
9. Naďalej platí zákaz vstupu rodičom do budovy, dieťa odovzdávate pred budovou s prekrytými hornými dýchacími cestami!

Opatrujme sa všetci v zdraví, správajme sa zodpovedne, buďme k sebe ohľaduplní, aby sme mohli čo najdlhšie poskytovať vašim deťom služby. To sa bez vzájomného rešpektu a spolupráce nedá zariadiť.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková

Hore