Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

Tlačová správa

Vznikla celoslovenská platforma autistických organizácií AUTI 8

Hlas autistov a ich rodín musí štát počuť výraznejšie

Bratislava 24.6.2021 – V bratislavskej Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov sa dnes namiesto o knihách či o umení hovorilo o autizme. Zakladajúci členovia celoslovenskej platformy autistických organizácií Auti 8 v priestoroch knižnice predstavili hlavné dôvody jej založenia a ciele, ktoré by chceli dosiahnuť. Tým najdôležitejším cieľom platformy AUTI 8 je otvoriť diskusiu a zlepšiť kvalitu života ľudí s autizmom a ich rodín na Slovensku.

Iniciátormi založenia platformy A8 sú osoby a inštitúcie, ktoré sa téme autizmus a pomoci druhým venujú už roky. „Na individuálnej, ale aj inštitucionálnej báze pracujeme s deťmi a dospelými s autizmom a rovnako aj s ich rodinami, v snahe zvyšovať kvalitu a dôstojnosť ich životov. Ale jednotlivo nie sme takí silní ako spolu. Aj preto prichádzame s myšlienkou založenia celoslovenskej platformy na pomoc osobám s autizmom a ich rodinám, v ktorej máme ambíciu združiť odborníkov aj odborné inštitúcie, organizácie, občianske združenia a centrá, ktoré sa tejto problematike venujú,“ prezradil Filip Vagač, líder platformy Auti 8.

Iniciátori platformy Auti 8 na úvod predstavili aj Memorandum ako dokument základných požiadaviek autistických organizácií smerom k štátu a verejnosti v oblasti včasnej intervencie, zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania, podpory rodiny a sociálnych služieb pre deti a dospelých s PAS. Memorandum už v úvode podporilo takmer 50 odborných organizácií z celého Slovenska.

„Nemáme presné informácie, koľko ľudí s autizmom na Slovensku žije. Ak vychádzame z celosvetovej prevalencie, čo je 1-1,6% populácie, vychádza nám, že na Slovensku aktuálne žije minimálne 54 000 ľudí s autizmom. A toto percento sa bohužiaľ zvyšuje. Na Slovensku výrazne absentuje systémová pomoc rodinám detí s autizmom, ktorá musí byť medzirezortne prepojená a regionálne dostupná. Teraz sa spájame, aby náš hlas bolo počuť a aby sme spoločne s participáciou štátu vytvárali systémové a dlhodobé riešenia pre všetky naše deti a ich rodiny. Pandémia koronavíru sa raz dúfajme stane minulosťou. Na pandémiu autizmu zatiaľ riešenie nemáme. Preto spoločne hľadajme cesty a spôsoby, aby naše deti s autizmom a ich rodiny mohli dôstojne žiť na Slovensku a mohli vyjsť z izolácie, ktorú nespôsobuje len autizmus, ale aj nedostatok systémových riešení,“ vysvetľuje Eva Turáková zo Súkromnej spojenej školy v Prešove.

„Autizmus sa nepýta, či môže prísť. Do rodiny vchádza bez pozvania a zostáva v nej celý život. Prekopáva všetko, čím rodina žila. Do veľkej miery určuje jej tempo a fungovanie. Osud každej rodiny s autizmom je ťažký. Ale práve v tej ťažobe a smútku sa zároveň skrýva niečo iné – krása a radosť zo života. Schopnosť pomôcť nielen sebe, ale aj druhým.“ (z knihy Jozefa Bednára: Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme. N Press s.r.o., 2020)

Pre viac informácií (vrátane plného znenia Memoranda):

www.auti8.sk, info@auti8.sk, Filip Vagač (mobil): 0907 191 465.

Hore