Francesco - regionálne autistické centrum

Ako rozpoznať autizmus

Termín konania: 23.11.2023

Cena vzdelávania: 750 €

Ako rozpoznať autizmus – akreditované inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Akreditované vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.

Lektor

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Miesto konania

Autistické centrum ANDREAS n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava

Prihlasovanie

Prihlasovanie je ukončené.
V prípade záujmu o účasť v ďalšom ročníku, sa môžete prihlásiť na dober noviniek v oblasti vzdelávania prostredníctvom
prihlasovacieho formulára
Dozviete sa tak aj spustení prihlasovania na nový ročník tohto vzdelávania.

Harmonogram vzdelávania

Modul 0:  23.11.2023 a 24.11.2023
Modul 1:  25.1.2024 a 26.1.2024
Modul 2:  22.2.2024 a 23.2.2024
Modul 3:  29.2.2024 a 1.3.2024
Modul 4:  7.3.2024 a  8.3.2024

Forma vzdelávania

prezenčná – 50 vyučovacích hodín

Program

Program inovačné vzdelávanie – Ako rozpoznať autizmus

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.