Školský rok 2013/2014

Seminiár "Komunikácia a deti s autizmom" 24.6.2014

Seminár určený najmä pre rodičov.

Školenie "ABA - zvládanie problémového správania" 1.5.2014

ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza   1.5.2014 -  Prešov, Františkánske námestie 2 Prednašajúci: Mgr. Zuzana Mašténová

Benefičný koncert

pri príležitosti dňa povedomia o autizme 3.4.2013 o 18:00 hod. - kino Scala

Školenie "ABA - teoretické východiská" 3.2.2014

ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza   3.2.2014  v priestoroch školy Prednašajúci: Mgr. Zuzana Mašténová

Školenie "Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku" 29.11.2013

 Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta. Prednašajúci: Prof.doc.Mudr. Daniela Ostatníková, PhD: Etiológia a proces vzniku detského autizmu z pohľadu neuropsychobiológie (najnovšie neurofyziologické, genetické a psychobiologické príčiny  autizmu) MUDr.Katarína Babinská, PhD., MSc.:...

Školenie "Komunikácia a deti s autizmom" 28.10.2013

Školenie pre nových zamestnancov.