Šk. rok 2021/2022Aktuality

Autisti pomáhajú Ukrajine

Situácia na Ukrajine silne zasiahla aj nás. Spolu s našimi žiakmi nakupujeme suroviny pre Soupculture PO, kde z nich pripravujú teplé jedlo ?? a s Dobrovoľník Slovakia ho nezištne ponúkajú na hraniciach ľuďom utekajúcim pred vojnou. Na nákup surovín prispievajú naši zamestnanci, rodičia našich detí a zamestnanci DOPRAVOPROJEKT Prešov. Nie je to veľa, no nechceme stať bokom a aspoň tou trochou čo môžeme urobiť chceme dať najavo, že nám osudy ľudí v núdzi nie sú ľahostajné. K tomu chceme formovať aj naše deti a našich žiakov.

Ak chcete prispieť aj Vy, môžete tak urobiť zaslaním peňazí na transparentný účet, ktorý založilo Krajské autistické centrum Prešov, n.o.

SK47 8330 0000 0029 0177 1901

Financie budú použité na nákup surovín na už vyššie zmienený účel, prípadne inú konkrétnu pomoc rodinám, ktoré vojna zasiahla.

 

 

 

 

 

Hore