Súkromná spojená školaElokované pracovisko

Elokované pracovisko

Autisti Prešov

Sídlime: Františkánske námestie 2, Prešov
Poschodie: prízemie, prvé
Adresa školy: Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Adresa zriaďovateľa: Mgr. Eva Turáková, Vajanského 19, 080 01 Prešov
Riaditeľka školy, materskej školy: Mgr. Eva Turáková
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Kristína Jánošová

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK 58 0900 0000 0051 3150 9643

IČO: 50535421
DIČ: 2120363685

Telefón: 0907 993 941
email: autisti.skola@azet.sk

Dátum zaradenia do siete: 21. 8. 2006
Staré sídlo školy: Františkánske námestie 2, Prešov
Nové sídlo školy: Vodárenská 3, Prešov
Prvý zápis detí do základnej a materskej školy: február-marec 2007
Dátum začiatia výchovno-vzdelávacej činnosti: 1. 9. 2007
Elokované pracovisko – začiatok činnosti: 1.9.2017

Hore