Zamestnanci školy

Zástupkyňa riaditeľky, Pedagóg - Trieda ElA

Mgr. Kristína Jánošová

Email: zastupcazs@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: nepárny  PO 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda ElB

Mgr. Gabriela Štupáková

Email:  gstupakova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny týždeň   ST 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda ElC

Mgr. Jana Sabolová

Email:  jsabolova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny týždeň   ST 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda ElD

Mgr. Zuzana Šarišská

Email:  zsarisska@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  2x v mesiaci   PO 13:00 -14:00 

Asistent - Trieda ElA

Juraj Hudák

Email:  jhudak@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda ElA

Katarína Horváthová

Email:  khorvathova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda ElB

Adriana Triščíková

Email:  atriscikova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda ElC

Nikola Kucháriková

Email:  nkucharikova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda ElD

Mgr. Miriam Hochmutová

Email:  mhochmutova@autistipresov.sk

 

Vychovávateľka ŠKD

Andrea Kertésová

Email:  akertesova@autistipresov.sk

 

Asistentka ŠKD

Mária Šarišská

Email:  msarisska@autistipresov.sk

 

Asistentka ŠKD

Mária Hudáková

Email:  mhudakova@autistipresov.sk