Francesco

Francesco – AutCafé

AutCafé – Chránené pracovné miesta pre mladých ľudí s autizmom

Projekt: AutCafé – Chránené pracovné miesta pre mladých ľudí s autizmom
Realizátor projektu: Francesco – Regionálne autistické centrum
Grant: 3000 Euro
Trvanie projektu: December 2016 – December 2017

Nadácia C&A finančne podporila vytvorenie špecifickej kaviarne v centre mesta Prešov – AutCafé, ktorú čoskoro otvorí Regionálne autistické centrum Francesco. Kaviareň AutCafé bude prvým chráneným pracoviskom pre ľudí s autizmom v Prešove, Ľudia s autizmom sú rizikovou skupinou, ktorej po ukončení vzdelávania hrozí sociálna exklúzia. V školskom roku 2016/17 sa podarilo otvoriť cvičnú Školskú kaviareň na pôde Súkromnej Spojenej Školy, kde sa nachádza MŠ a ZŠ pre žiakova a deti s autizmom i Praktická škola, ktorá pripravuje mladých ľudí s autizmom pre ich budúci život. Školská kaviareň vytvára čo najvernejšie reálne podnikateľské prostredie kaviarne a tým pripravuje žiakov ZŠ i Praktickej školy na ich budúcu prax a/alebo zamestnanie v kaviarni, ktorá bude otvorená pre verejnosť – v kaviarni AutCafé v centre mesta Prešov. Grant od Nadácie C&A nám pomôže pokryť časť nákladov na vybavenie kaviarne. Sme presvedčení, že je našou povinnosťou myslieť nielen na vzdelávanie žiakov a mladých ľudí s autizmom, ale i na ich budúcnosť – teda na ich pracovné zaradenie a uplatnenie. Preto sa snažíme vytvoriť chránené pracovné pozície pre našich absolventov a zároveň tým aj budovať most medzi verejnosťou a našimi klientmi a tým podporiť ich inklúziu do spoločnosti.

Hore