Šk. rok 2019/2020AktualityOznamy a pozvánky

INFORMÁCIA K POPLATKOM ZA MESIAC JÚL

Milí rodičia,

na základe stanoviska Úradu PSVaR k stravovaniu v letných školách,  letnú školu nie je možné považovať za školské vyučovanie a navyše sa koná v čase školských prázdnin. Náklady na prípravu a výdaj stravy počas letných školských prázdnin a ani počas letných škôl teda nebude možné uhrádzať z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona o dotáciách.

Vzhľadom na vyššie uvedené bude nutné za odobratú stravu zaplatiť (I. stupeň 1,15 €/obed, II. stupeň 1,23 €/obed). Prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú školu aj počas mesiaca júl, aby poplatky uhradili až po informácii z ekonomického oddelenia o presnej čiastke k úhrade, predídeme tak preplatkom príp. nedoplatkom.

Za pochopenie ďakujeme.

Ekonomické oddelenie

Hore