Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

Informácie k 11.1.2021

Vážení rodičia, milí kolegovia,

Posielam Vám základné oporné body, aby ste sa vedeli zorientovať, kedy a za akých podmienok sa otvárajú školy. Sme povinní sa riadiť pokynmi ministerstva školstva a nimi vydanými usmerneniami, ktoré sú verejne dostupné na stránke www.minedu.sk.

1. V pondelok 11.1.2021 sa otvára škola pre deti rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre, ktorých dieťa je u nás v materskej škole alebo školskom klube. Týmto deťom sme zabezpečili celodennú starostlivosť. Súčasťou starostlivosti je aj obed pre tie deti, ktoré sú nahlásené na obed od septembra. Rozdiel je v tom, že za obed musia zaplatiť rodičia plnú čiastku /3,50€/, keďže školy ani jedálne nefungujú a obed nemôžeme preplatiť spôsobom, aký je obvyklý počas bežnej prevádzky školy.

2. Všetci zamestnanci, ktorí zabezpečujú prezenčnú formu starostlivosti o deti od pondelka 11.1.2021 a jeden zákonný zástupca dieťaťa sa ráno musí preukázať negatívnym antigénovým testom.

3. Keďže naša škola nemá z priestorových a prevádzkových dôvodov zriadené mobilné odberné miesto a po komunikácii s RÚVZ, nemá žiadne už zriadené MOM /mobilné odberné miesto/ kapacitné možnosti hromadne otestovať zamestnancov a rodičov našej školy, je nevyhnutné, aby si každý testovanie zariadil vo vlastnej réžii. Tabuľku s miestami v Prešove a okolí nájdete na konci textu alebo si ich nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

4. Táto informácia z bodu 3 je záväzná pre všetkých zamestnancov našej inštitúcie a zákonných zástupcov detí, žiakov i klientov našej inštitúcie. A týka sa aj následného postupného otvárania škôl, ktoré by sa pre našu špeciálnu základnú, materskú a praktickú školu malo realizovať 18.1.2021, pokiaľ sa náš región Prešov už nebude nachádzať v čiernej zóne, ako je to momentálne na celom území Slovenska. Informácie o tom, v akej zóne sa nachádzame si nájdete na stránke: www.korona.gov.sk alebo na stránke NCZI – Covid automat.

5. Pokiaľ nás ministerstvo alebo vláda neusmerní inak, ak sa naďalej aj od 18.1.2021 budeme nachádzať v čiernej zóne, bude naša inštitúcia otvorená len pre deti z bodu 1.

6. Keďže sa v našej budove na Vodárenskej 3 nachádza aj špecializované zariadenie pre klientov s autizmom s ambulantnou a týždennou pobytovou formou, čo je vlastne sociálne zariadenie a tie sú momentálne otvorené /všetky ich formy/, od 11.1.2021 máme naše špecializované zariadenie otvorené pre všetkých našich klientov, ktorí na sociálnu službu majú s nami, teda KACP, n.o podpísanú zmluvu, alebo má dieťa schválenú VÚC odkázanosť na sociálnu službu a klient má s nami podpísanú zmluvu na dobu určitú počas pandemickej situácie na Slovensku.

7. Všetci ostatní žiaci podľa svojich možností prechádzajú od 11.1.2021 na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Materské školy sú zatvorené pre všetky deti okrem deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

8. Prosím, sledujte pozorne situáciu, na základe toho, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia na Slovensku budúci týždeň, budeme sa vedieť zorientovať, či 18.1.2021 nastúpia na prezenčnú formu výučby všetci žiaci od materskej, cez základnú až po praktickú školu. Škola nedostáva iné informácie ako máme všetci zo správ a médií.

9. Na základe týchto informácií sa choďte dať otestovať na príslušné MOM. Nie je nikde určené, akým starým antigénovým testom sa máte preukázať. Ide o osobnú zodpovednosť každého jedného z vás. Ak dodržiavate zákaz vychádzania a návštev, a urobíte si test 5-6 dní pred nástupom dieťaťa do školy alebo zamestnancov do práce, môže byť akceptovaný. Nemáme to ako skontrolovať, kto sa ako zodpovedne či nezodpovedne správa, ale určite sa to odrazí na tom, že ak sa vyskytne covid v našej inštitúcii, budeme musieť ju zavrieť. Takže ako budeme zodpovední, tak aj budeme môcť fungovať a poskytovať služby vašim deťom.

10. Všetkým Vám prajem požehnaný nový rok. Nebude ľahký a prinesie veľa výziev, tak nám všetkým prajem, aby sme boli zdraví, šťastní, mali silu prekonávať všetko, čo nám život prinesie a aby sme boli šíritelia pokoja a radosti. Nech sa nám všetkým spolu dobre funguje a môžeme svoju energiu konštruktívne nasmerovať na ciele, ktoré pomôžu zlepšiť život našim deťom a vašim rodinám.
Tabuľka odberových miest. Bližšie informácie o regiónoch: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Hore