Francesco - regionálne autistické centrum

Komunikácia a deti s autizmom I.

Termín konania: 18.6.2024

Cena vzdelávania: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom.
Začiatok

13.00 hod.

Miesto konania

budova Súkromnej spojenej školy
Vodárenská 3, Prešov
7. poschodie

Lektor

Mgr. Lívia Michnovičová

Popis

Prvá časť seminára sa venuje rozvoju komunikácie a možným problémom pri jej rozvoji u detí s autizmom.
Budeme sa venovať najmä predrečovým zručnostiam, ktoré sú pre ďalší rozvoj komunikácie kľúčové.
Povieme si o dôležitosti interakcií RODIČ –DIEŤA, o očnom kontakte, striedaní, zdieľaní pozornosti, ukazovaní.

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár

Poznámka

V prípade účasti oboch rodičov sa platí len 1 poplatok.

Organizačné informácie

Poplatok sa uhrádza priamo na mieste konania, pred začiatkom seminára.
Doneste si, prosím, so sebou prezúvky alebo nepremokavé návleky.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.