Oznamy a pozvánky

Kondolencia

So smútkom Vám oznamujeme, že náš bývalý žiak Vilko Kopčák  21.9.2021 vydýchol naposledy. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. V našich srdciach ostane navždy zapísaný ako anjelik, náš Vilko, ktorého sme mali všetci veľmi radi. Rodičom vyjadrujeme úprimnú sústrasť a veľa síl zvládať smútok, ale aj pokoj a nádej.
Za kolektív zamestnancov Eva Turáková

Hore