Kontakty na odborníkov pre rodičov

Pedostomatológia:

MUDr. Papová 055/615 2843

FNLP Košice, Rastislavova 43, Klinika maxilofaciálnej chirurgie

 

Vyšetrenie moču na opioidné peptídy:

(výskum docentky Ostatníkovej - 02/59357520, 0908/808831)

MUDr. Otto Urge 02/32660713

Bratislava - pracovisko Kramáre, Limbová 5

 

Informácie o bezkazeínovej a bezlepkovej diéte

https://www.gfcf.unas.cz/home.html

 

Logopéd:

Mgr. Grétka Oríšková 051/7563593

Poliklinika Sekčov, Prešov

 

Klinický psychológ:

Daniela Jánošíková, Phd.  0905/808236

Trnava

 

Pedopsychiater:

MUDr. Rosenbergerová 055/6402257

Košice - fakultná nemocnica

MUDr. Tokárová 0915/368979

Prešov

 

Detský neurológ:

MUDr. Štovčík 051/7011548, 051/7011521, 0918/631458

Prešov - detská nemocnica