Pomoc

Kontakty na odborníkov pre rodičov

Pedostomatológia:
MUDr. Papová 055/615 2843
FNLP Košice, Rastislavova 43, Klinika maxilofaciálnej chirurgie

Vyšetrenie moču na opioidné peptídy:
(výskum docentky Ostatníkovej – 02/59357520, 0908/808831)
MUDr. Otto Urge 02/32660713
Bratislava – pracovisko Kramáre, Limbová 5

Informácie o bezkazeínovej a bezlepkovej diéte
https://www.gfcf.unas.cz/home.html

Logopéd:
Mgr. Grétka Oríšková 051/7563593
Poliklinika Sekčov, Prešov

Klinický psychológ:
Daniela Jánošíková, Phd. 0905/808236
Trnava

Pedopsychiater:
MUDr. Rosenbergerová 055/6402257
Košice – fakultná nemocnica
MUDr. Tokárová 0915/368979
Prešov

Detský neurológ:
MUDr. Štovčík 051/7011548, 051/7011521, 0918/631458
Prešov – detská nemocnica

Hore