AktualityRegionálne autistické centrumOznamy a pozvánkyFrancesco

Kontinuálne vzdelávanie

V roku 2019 otvárame 2 kontinuálne vzdelávania, ktorých poskytovateľom je Francesco – regionálne autistické centrum.

1. Aktuálne prístupy v starostlivosti o klientov s poruchou autistického spektra (prihláška TU)
druh vzdelávania: inovačné
celkový rozsah: 70 hodín
vzdelávanie je vhodné pre: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg
počet kreditov: 17
predpokladaný začiatok vzdelávania: september 2019
poplatok: 200 eur

2. Špecifiká edukácie žiakov s poruchou autistického spektra v základnej a strednej škole (prihláška TU)
druh vzdelávania: inovačné
celkový rozsah: 70 hodín
vzdelávanie je vhodné pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent
počet kreditov: 17
predpokladaný začiatok vzdelávania: september 2019
poplatok: 200 eur
Uzávierka prihlášok: do 30.6.2019
Hore