Rozvíjanie grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít.

   Krúžok rozvíjania grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít je zameraný na rozvoj zmyslového vnímania, vnímania vlastného tela, hrubej a jemnej motoriky, koordináciu rúk a očí, reguláciu svalového napätia, rozvoj pozornosti a sústredenia sa, pamäti a predstavivosti dieťaťa, experimentáciu s rozličnými materiálmi, rozvoj estetického vnímania a tvorivosti, posilňovanie grafomotorických zručností. Z toho dôvodu sú aktivity zamerané na jemnú motoriku a reguláciu svalového napätia, hmatové vnímanie (haptické), auditívne vnímanie, koordináciu rúk a očí, vizuálne vnímanie, vnímanie svojho tela (priestorová orientácia).
   Témy sú zaradzované podľa ročných období a osláv jednotlivých sviatkov, čo prispieva
k rozvoju poznania detí.

   Pri práci deti, okrem papiera, využívajú aj  netradičný materiál ako šišky, listy, zrno, vlnu, orechové škrupiny, vatu, korok, piesok, kamene, PET fľaše,...

   V rámci  individuálnej a  skupinovej práce sa deti učia prakticky využívať rôzny dostupný materiál, pritom sa cvičia v maľovaní, strihaní, lepení, výbere farieb a navrhovaní
vzorov, modelovať objekty z rôznych modelovacích hmôt, experimentovať s výtvarnými materiálmi a nástrojmi, správne držať a používať kresliarske nástroje, a v neposlednom rade tiež  trpezlivosti a  dlhšej koncentrácii pozornosti na činnosť, pričom odmenou je hotový výrobok, z ktorého sa vždy veľmi tešia.

   Práce sú potom prezentované na nástenke v triede.

 

Fotogaléria: Rozvíjanie grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít.