Súkromná spojená školaMaterská škola

Materská škola

Sídlo: Vodárenská 3, Prešov
Poschodie: tretie (žlté)
Adresa školy: Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Adresa zriaďovateľa: Mgr. Eva Turáková, Vajanského 19, 080 01 Prešov
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Turáková
Zástupkyňa MŠ: Mgr. Iveta Feťková Olenočinová

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK 58 0900 0000 0051 3150 9643

IČO: 50535421
DIČ: 2120363685

Telefón: 0907 993 941
email: riaditelka@autistipresov.sk

Hore