Naše ciele

Naše úsilie smeruje k tomu, aby sme mohli poskytovať najmä:

- výchovno-vzdelávacie služby pre deti s diagnózou autizmus od materskej školy;

- vypracovanie individuálnych učebných plánov podľa aktuálneho stavu dieťaťa a potrieb dieťaťa a jeho rodiny;

- logopedické služby;

- poradenské služby pre rodičov a rodiny týchto detí;

- možnosť stretávania rodín autistických detí za účelom výmeny informácií a vyjadrenia podpory;

- sprostredkovanie kontaktov na odborníkov za účelom diagnostiky, prípadne terapie;

- získavanie dobrovoľníkov z radov študentov za účelom výpomoci v rodinách detí a získavania praxe v školskom zariadení atď.