Základná školaSúkromná spojená škola

Naše ciele

Autisti Prešov

Naše úsilie smeruje k tomu, aby sme mohli poskytovať najmä:
– výchovno-vzdelávacie služby pre deti s diagnózou autizmus od materskej školy;
– vypracovanie individuálnych učebných plánov podľa aktuálneho stavu dieťaťa a potrieb dieťaťa a jeho rodiny;
– logopedické služby;
– poradenské služby pre rodičov a rodiny týchto detí;
– možnosť stretávania rodín autistických detí za účelom výmeny informácií a vyjadrenia podpory;
– sprostredkovanie kontaktov na odborníkov za účelom diagnostiky, prípadne terapie;
– získavanie dobrovoľníkov z radov študentov za účelom výpomoci v rodinách detí a získavania praxe v školskom zariadení atď.

Hore