Francesco - regionálne autistické centrum - Autisti Online

Zaujímavé tipy, námety a konkrétne príklady z praxe vo forme videí a fotografií, ako môžete rozvíjať komunikáciu dieťaťa s autizmom, posilniť jeho samostatnosť, rozvíjať sociálne, pracovné, pohybové a hrové zručnosti, ale tiež podporiť jeho akademické zručnosti pre odbornú verejnosť, ale aj rodičov detí s autizmom ponúka https://www.online.autistipresov.sk/