Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva
ČO BY STE MALI VEDIEŤ

V špeciálno-pedagogickej poradni sa venujeme psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostike a poradenstvu.

Naším prvoradým cieľom je zistiť, v ktorej oblasti vývinu dieťa potrebuje viac podpory, a hľadať cesty, ako mu pomôcť k čo najlepšiemu rozvoju. Rodičia sa nemusia báť, že ich dieťa nejako „onálepkujeme“. Skôr sa snažíme čo najskôr podchytiť akékoľvek zaostávanie a nasmerovať vývin pozitívnym smerom, pretože ak sa pomoc odkladá, neskôr už často nieje taká účinná.

Pri našej práci sa snažíme vnímať potreby dieťaťa aj jeho rodičov a byť pre nich podporou.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.