Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Náš tím

interní pracovníci

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

psychologičky
Mgr. Katarína Gromošová – vedúca poradne
PhDr. Mária Miková
Mgr. Mária Mojžišová
Mgr. Simona Miškuf

špeciálne pedagogičky
PaedDr. Terézia Bistika
Mgr. Miroslava Hochmuthová

administratívna pracovníčka
Ing. Zuzana Smolková

externí spolupracovníci

špeciálne pedagogičky
Mgr. Lívia Michnovičová
Mgr. Mária Oršuľák

 

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.