Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Kontakty na odborníkov

Hľadáte kontakt na pedopsychiatra alebo klinického psychológa?

Pozrite si zoznam

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.