Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Vzdelávanie

Pracujete s deťmi a žiakmi s autizmom?

Chýbajú vám aktuálne a ucelené informácie o metodikách a prístupoch, ktoré viete využiť vo svojej pedagogickej a odbornej praxi?

Pozrite si ponuku vzdelávania (akreditované aj neakreditované) cez Francesco – regionálne autistické centrum.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.