Krajské autistické centrum Prešov

Tím týždennej pobytovej formy

Zamestnanci v týždennej pobytovej forme:

Mgr. Jana Konečná
Jana Haváčová
Peter Šarišský
Miloslava Tkáčová
Viera Petrová
Vladislav Mikula
Mirón Nemčík