Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko
U nás na Elokovke v nových priestoroch na Duchnovičovom námestí.
Piatok 23.9.2022 bol výnimočný. V historických piestoroch PKO Prešov sme oslávili 15 rokov existencie našej školy, ktorá sa zrodila z veľkého sna jej