Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko
U nás na Elokovke na Františkánskom námestí.