Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko
Vedenie

riaditeľka školy
Mgr. Eva Turáková
mobil: 0907 993 941
mail: riaditelka@autistipresov.sk

zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
Mgr. Kristína Jánošová
mail: zastupkyna.elokovka@autistipresov.sk

Prihlásenie a odhlásenie stravy

Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739
najneskôr do 10.00 hod. – pracovný deň vopred

Bankové údaje

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 3150 9643

Poštová adresa

Súkromná spojená škola
Vodárenská 3
080 01 Prešov

Nájdete nás

Súkromná spojená škola
Elokované pracovisko
Duchnovičovo námestie 1, Prešov