Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

učiteľky
Mgr. Kristína Jánošová – zástupkyňa pre Elokované pracovisko
Mgr. Dáša Antalová
Mgr. Miroslava Hochmuthová
Mgr. Jana Sabolová
PaedDr. Beáta Stašková
Mária Šarišská
Mgr. Zuzana Šarišská
Mgr. Adriana Triščíková

asistenti
Katarína Horvátová
Andrea Kertesová
Ing. Jozef Leško
Mgr. Alexandra Spišáková
PaedDr. Renáta Vargová