Súkromná spojená škola - Materská škola

Charakteristika

Materská škola je pre každé dieťa veľmi často prvým miestom, kde trávi viac hodín bez svojich rodičov, ktorí sú pre dieťa zárukou bezpečia. Pre vývin dieťaťa je pocit bezpečia a prijatia veľmi dôležitý, len vtedy sa dieťa spokojne učí, vtedy je schopné spolupracovať, keď má pocit bezpečia a prijatia, vtedy je schopné prijímať naše podnety. Akonáhle pocit bezpečia a prijatia dieťa stráca, jeho mozog aktivuje mód záchrany, pri ktorom dieťa doslova bojuje o prežitie rôznymi spôsobmi.

Hlavným cieľom našej materskej školy je v prvom rade pracovať na tom, aby deti s autizmom, ktoré našu materskú školu navštevujú, zažívali bezpečie a prijatie zo strany pedagógov a asistentov učiteľa.

Pokiaľ vytvoríme prostredie, v ktorom je dieťa prirodzene spokojné, ktoré sa mu páči, ktoré je zábavné a rešpektuje jeho potreby, potom môžeme začať používať metódy a prístupy, ktoré pomáhajú deťom s autizmom.

Našim cieľom je budovať komunikačné schopnosti, ďalej ich rozvíjať a dávať tak priestor v prvom rade deťom s autizmom, aby mohli komunikovať svoje potreby, ale aj zdieľať to, ako vidia svet.

Prostriedkom pre učenie sa dieťaťa v materskej škole je hra. V našich podmienkach pracujeme na rozvoji hry, ale veľmi často nasledujeme záujem dieťaťa a cez jeho hru, jeho obľúbené aktivity sa snažíme prinášať nové prvky, ktoré môžu byť zábavné pre nás oboch.

Každú triedu materskej školy tvorí päť detí, ktoré sa snažíme spolu zapájať do skupinových aktivít. Vytváranie skupiny je proces, ktorý je založený na budovaní skupiny cez rešpektovanie potrieb každého jej člena.

Dôležitou súčasťou podpory a rozvoja dieťaťa s autizmom je rozvoj sebaobsluhy a hygieny, ktorý je dôležitý pre celkové fungovanie dieťaťa – aby bolo dieťa schopné samostatne sa najesť, používať toaletu, obliecť sa a pod. Je to dôležité pre zlepšovanie kvality života dieťaťa a aj jeho rodiny.

Komunikácia a spolupráca s rodičmi je kľúčom k úspechu. Zdieľať spolu naše prístupy a následné úspechy ale aj neúspechy je veľmi podporujúce. Nikto nie je na dieťa s autizmom väčším odborníkom ako je ono samé. My naokolo sa snažíme porozumieť jeho potrebám, pomôcť mu komunikovať ich a zároveň tiež pomôcť mu porozumieť nám, aby sme spoločne mohli fungovať a navzájom sa posúvať.

Predstavenie našej materskej školy si môžete pozrieť aj na našom youtube kanáli.