Súkromná spojená škola - Materská škola
Takto to vyzerá u nás v MŠ.