Súkromná spojená škola - Materská škola
vedenie

riaditeľka školy
Mgr. Eva Turáková
mobil: 0907 993 941
mail: riaditelka@autistipresov.sk

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Mgr. Martina Germušková
mail: zastupkyna.ms@autistipresov.sk

Prihlásenie a odhlásenie stravy

Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 3150 9643

Poštová adresa

Súkromná spojená škola
Vodárenská 3
080 01 Prešov

MHD spojenie

Dostanete sa k nám autobusom č. 10, 21, 15, 29, 19 na zastávku Dilongova alebo č. 27 na zastávku Hviezdna.