Súkromná spojená škola - Materská škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

učiteľky
Mgr. Martina Germušková – zástupkyňa pre MŠ
Mgr. Lucia Bačová
Mgr. Iveta Feťková
Bc. Tina Harvišová
Bc. Janka Jendrichovská
Bc. Melánia Weberová

asistentky
Mgr. Mária Čižmáriková
Ing. Ľudmila Jakubíková
Nikola Kucháriková
Mgr. Zuzana Labudová
PhDr. Lucia Lacková
Mgr. Radka Petrenčáková
Mgr. Daniela Potočňáková