Súkromná spojená škola - Materská škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

učiteľky
Mgr. Martina Germušková – zástupkyňa pre MŠ
Mgr. Lucia Bačová
Mgr. Natália Fandáková
Bc. Alžbeta Hudáková
Bc. Janka Jendrichovská
Bc. Melánia Weberová

asistentky
Bc. Tina Harvišová
Ing. Ľudmila Jakubíková
Mgr. Viktória Kosturová
Mgr. Zuzana Labudová
PhDr. Lucia Lacková
Mgr. Radka Petrenčáková

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.