Súkromná spojená škola - Materská škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

učiteľky
Mgr. Martina Germušková – zástupkyňa pre MŠ
Mgr. Natália Fandáková
Bc. Alžbeta Hudáková
Mgr. Viktória Kosturová
PhDr. Lucia Lacková
Bc. Melánia Weberová

asistentky
Mgr. Katarína Baňasová
Bc. Tina Harvišová
Ing. Ľudmila Jakubíková
Mgr. Zuzana Labudová
Mgr. Radka Petrenčáková
Mgr. Lenka Tomčíková
Janka Tóthová
Silvia Žaková