Súkromná spojená škola - Praktická škola
VEDENIE

riaditeľka školy
Mgr. Eva Turáková
mobil: 0907 993 941
mail: riaditelka@autistipresov.sk

zástupkyňa riaditeľky pre PŠ
Mgr. Tatiana Kmecová
mail: zastupkyna.zsps@autistipresov.sk

PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE STRAVY

Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739
najneskôr do 10.00 hod. – pracovný deň vopred

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 3150 9643

POŠTOVÁ ADRESA

Súkromná spojená škola
Vodárenská 3
080 01 Prešov

MHD SPOJENIE

Dostanete sa k nám autobusom č. 10, 21, 15, 29, 19 na zastávku Dilongova alebo č. 27 na zastávku Hviezdna.