Súkromná spojená škola - Praktická škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

zástupkyňa pre PŠ
Mgr. Tatiána Kmecová

učitelia
Mgr. Juraj Hudák
Mgr. Marek Straka

asistenti
Mgr. Jakub Ďaďovský
Iveta Tartaľová