Súkromná spojená škola - Praktická škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

zástupkyňa pre PŠ
Mgr. Tatiána Kmecová

učitelia
Bc. Juraj Hudák
PaeDr. Eva Soroková
Mgr. Marek Straka

asistenti
Mgr. Jakub Ďaďovský
Nora Smelá
Mgr. Iveta Tartaľová