Súkromná spojená škola - Školský klub detí
vedenie

riaditeľka školy
Mgr. Eva Turáková
mobil: 0907 993 941
mail: riaditelka@autistipresov.sk

bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 3150 9643

poštová adresa

Súkromná spojená škola
Vodárenská 3
080 01 Prešov

kde nás nájdete
  • budova Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3, Prešov
  • Elokované pracovisko, Františkánske námestie 2, Prešov

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.