Súkromná spojená škola - Školský klub detí
  • Od 6:30 hod. do 7:45 hod. (ranné schádzanie prihlásených žiakov v ŠKD)
  • Od 12:150 hod. do 14:00/16:30 hod. (asistent pedagóga privádza žiakov do ŠKD po ukončení vyučovania, vyberanie detí z ŠKD oprávnenou osobou)

Pri príchode na ranné schádzanie zvoňte na zvonček. Pedagóg prevezme žiaka pri vstupe do budovy.
Pri odchode žiaka z ŠKD je nutné kontaktovať vychovávateľku na dohodnutom telefónnom čísle.
Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov ŠKD je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Poplatky od 1.9.2023

Poplatok za ŠKD do 14:00 hod.         20,00 Eur/mesiac
Poplatok za ŠKD do 16:30 hod.         50,00 Eur/mesiac

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.
Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur/mesiac.

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do ŠKD vyplňte žiadosť o prijatie do ŠKD.

Nezabudnite vyplniť:
– čas pobytu (do 14:00 hod. alebo 16:30 hod.)
– oprávnené osoby na prevzatie žiaka z ŠKD

Vyplnenú žiadosť odovzdajte triednému učiteľovi.