Súkromná spojená škola - Základná škola

Základná škola

Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie žiakom s autizmom na Vodárenskej 3 v Prešove a na elokovanom pracovisku na Františkánskom námestí 2 v Prešove.

Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa štátom schválených vzdelávacích programov pre žiakov s autizmom s a bez mentálneho postihu.

Snažíme sa vzdelávanie čo najviac prepájať s bežným životom a tým pripravovať našich žiakov pre život.