Súkromná spojená škola - Základná škola
Piatok 23.9.2022 bol výnimočný. V historických piestoroch PKO Prešov sme oslávili 15 rokov existencie našej školy, ktorá sa zrodila z veľkého sna jej
U nás v základnej škole na Vodárenskej 3.