Súkromná spojená škola - Základná škola
U nás v základnej škole na Vodárenskej 3.