Súkromná spojená škola - Základná škola
  • Od 6:30 hod. – do 16:30 hod.
  • Od 6:30 hod. do 7:45 hod. (ranné schádzanie prihlásených detí v  priestoroch ZŠ)
  • Od 7:45 hod. (triedna učiteľka alebo asistentka prevezme svoje deti)
  • Od 8:00 hod. (príchod detí do ZŠ)

Do budovy školy je vstup možný len po zazvonení na zvonček pri vstupe. 
Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov základnej školy je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Dieťa, ktoré nenastúpi do základnej školy, prosíme telefonicky nahlásiť triednej učiteľke.

Poplatky od 1.9.2023

Obed I. stupeň      1,90 Eur/deň
Obed II. stupeň      2,10 Eur/deň

Školné                                                       25,00 Eur/mesiac
Poplatok za školský klub do 14:00 hod.         20,00 Eur/mesiac
Poplatok za školský klub do 16:30 hod.         50,00 Eur/mesiac
Poplatok za ranné schádzanie                       10,00 Eur/mesiac

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.
Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur/mesiac.

kontaktná osoba: Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739

Nezabúdajte na odhlasovanie stravy. Neodhlásenú stravu budete musieť uhradiť
Stravu nahlasujete a odhlasujete najneskôr do 10.00 hod – pracovný deň vopred.

Aktuálny jedálny lístok pre ZŠ nájdete na podstránke dokumenty.

Školský rok 2023/2024

Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť s triednym učiteľom.

Trieda A
utorok od 12:30 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Denisa Tomčíková

TRIEDA B
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Jarmila Kušnírová

TRIEDA C
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: PaedDr. Lenka Grajcarová

TRIEDA D
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Katarína Felediková

TRIEDA E
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Klaudia Šcecinová

TRIEDA F
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Štupáková

TRIEDA G
pondelok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Kmecová

TRIEDA H
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Jana Čurová

TRIEDA CH
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Sylvia Iľková

TRIEDA I
utorok od 12:00 do 13:00 hod.
triedny učiteľ: Mgr. Kamil Ďuraš

TRIEDA J
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedny učiteľ: Mgr. Jozef Slaminka

TRIEDA K
streda od 12:30 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Janka Ovádová

TRIEDA L
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedny učiteľ: Mgr. František Antal

TRIEDA M
utorok od 12:30 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Patrícia Adamčíková

TRIEDA N
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Mária Straková

TRIEDA O
streda od 12:30 do 13:30 hod.
triedny učiteľ: Mgr. Juraj Kostura

TRIEDA P
streda od 12:30 do 13:30 hod.
triedny učiteľ: Bc. Peter Konečný

TRIEDA R
streda od 12:30 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Erika Ivančová

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do ZŠ vyplňte žiadosť o prijatie.

Vyplnenú žiadosť doručte riaditeľke Súkromnej spojenej školy (mailom, osobne alebo poštou).