Šk. rok 2018/2019

Ocenenie projektu Erasmus + “My work is my future”

Projekt našej školy, ktorý bol realizovaný v rámci Erasmus+ “My work is my future bol vybraný odbornou komisiou Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie ako tzv. “success story”, teda “úspešný príbeh”.
“Success stories” sú ukončené projekty, ktoré priniesli inovatívne výsledky, kreatívny prístup a môžu byť inšpiráciou pre ostatných.
Projekt bol takto označený v Erasmus+ Project Results Platform, databáze, kde môžete nájsť opis a výsledky projektov podporených Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+.
Hore