Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

OZNAM 2.11.

Vážení rodičia,
je náročné orientovať sa v spleti protichodných a večne sa meniacich usmernení a nariadení. Každý z nás má slobodnú vôľu rozhodovať sa, ale jeho sloboda by nemala narúšať a ničiť slobodu druhého. Je to obrovská zodpovednosť nás všetkých voči sebe navzájom, je to o solidarite, spolupatričnosti. Všetci učitelia, asistenti, opatrovatelia, nepedagogickí zamestnanci našej školy sa dali otestovať kvôli sebe, svojim vlastným rodinám a najmä kvôli tomu, aby mohli v utorok prísť do práce a starať sa o vaše deti.

Ak by sa moji kolegovia rozhodli, že na testovanie nepôjdu, lebo je to ich slobodné právo, mali by na to nárok. Avšak v utorok by už nemal v našej škole kto učiť. Napriek svojim osobným výhradám voči testovaniu to urobili, aby mohli fungovať v práci pre vás a vaše deti. Preto si myslím, že je férové voči nim, ak na oplátku ich nebude nikto ohrozovať tým, že sa nebol z osobného presvedčenia testovať a napriek tomu do školy privedie svoje dieťa. Všetci vieme, že autisti sú z testovania vyňatí, ale to neznamená, že nemôžu byť infekční. Áno, nárok na to rodič má, priniesť do školy svoje dieťa, ale nemyslím si, že je to férové voči tým rodičom, zamestnancom školy, ktorí na testovanie išli práve kvôli tomu, aby mali istotu, že druhých nebudú ohrozovať. Toto je o vyššej rovine uvažovania, o výške našej morálnej vyspelosti a úcty voči druhým a sebe navzájom. Nie je to o politike, nemôže nám to prikazovať ani premiér, ani minister, ale o elementárnej ľudskej slušnosti a zodpovednosti.

A práve kvôli alibizmu našich politikov, môžeme využiť tento čas a sami sa rozhodnúť, čo urobíme, prečo a ako naše konanie ovplyvní druhých. Lebo či sa nám to páči alebo nie, sme prepojený organizmus, spoločenstvo ľudí, kde rozhodnutie jedného ovplyvní fungovanie celku.

Preto sa nevyhovárajme na diery v usmerneniach a nejednoznačné chaotické výklady. Buďme v prvom rade slušnými ľuďmi, ktorí majú v úcte ľudí okolo seba. Tak ako mali moji kolegovia úctu voči vám, svojej práci a poslaniu, a preto sa dali otestovať, aby zajtra mohli prísť do práce a slúžiť vašim deťom a rodinám. To si myslím zaslúži úctu a uznanie.

Prajem pekný deň.
Eva Turáková

Hore