Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

OZNAM – AKTUALIZÁCIA

Vážení rodičia,

na základe dnešného telefonátu s Úradom verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s ich usmernením vám oznamujem, že deti nášho špecializovaného zariadenia nakoniec testovať nebudú. Dôvod: V pondelok uplynie 10 dní od posledného kontaktu detí s pozitívne testovanou kolegyňou, čo berie hygiena ako hranicu, kedy by sa už nákaza ďalej šíriť nemala, keďže sú deti v domácej karanténe a všetci deti aj dospelí sú bezpríznakoví. Napriek tomu, aby sme mali istotu, kolegovia, opatrovatelia  detí z KACP na testovanie pôjdu a to v pondelok, nech je úplne jasné, že sú všetci v poriadku. Do času, kedy nám prídu negatívne výsledky z testovania, nemôžeme špecializované zariadenie s pobytovou formou /internát/otvoriť. Naďalej platí to, že ak by sa u detí vyskytol akýkoľvek prejav ako horúčka, suchý kašeľ, únava, bolesť kĺbov a pod., hneď kontaktujte svojho pediatra, ktorý vaše dieťa pošle na testovanie. Verím, že sa to nestane a všetci budeme zdraví.
Najskôr v pondelok večer môžeme mať výsledky z testov kolegov, môžu prísť ale aj neskôr. Akonáhle budeme mať potvrdené, že všetci testovaní kolegovia sú negatívni, týždennú pobytovú formu otvárame. Všetky ostatné zložky ako materská škola, základná škola, praktická škola a ambulantná forma špecializovaného zariadenia fungujú bez obmedzení.
Opatrujte sa všetci v zdraví a pohode.
S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka

Hore