Šk. rok 2021/2022AktualityOznamy a pozvánky

OZNAM – COVID 19

Z dôvodu zvýšeného výskytu pozitívnych prípadov ochorenia Covid 19 u pedagogických zamestnancov a so súhlasom RÚVZ v Prešove je prerušené vzdelávanie žiakov na Vodárenskej ulici 3 v Prešove:

  • v 6 triedach základnej školy  /celé 4.posch. a 1 trieda 5.posch./,
  • v materskej škole -1 trieda
  • a v praktickej škole- 1 trieda,

všetko organizačné zložky s prevádzkou na Vodárenskej 3 v Prešove.

Prerušenie vzdelávania je na minimálne 14 dní od 6.septembra 2021. V prípade zmien budeme oznam aktualizovať.

Hore