Šk. rok 2021/2022AktualityOznamy a pozvánky

OZNAM – INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Vážení záujemcovia o inovačné vzdelávanie,

vzdelávanie začíname od februára a bude kombinovanou formou, časť prednášok v rámci modulov
bude dištančne a časť prezenčne. Všetko bude samozrejme závisieť aj od protipandemických
opatrení.

Prvé úvodné zoznamovacie stretnutie sme naplánovali na 1.2.2022 a bude prostredníctvom
zoom v popoludňajších hodinách. Každému z vás príde mailom link na pripojenie. Programy určené
pre pedagogických zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ a ŠZŠ, spolu s asistentmi budú mať stretnutie o 14.30.
Zoznámili by sme sa, zmapovali by sme vaše potreby, spoznáte lektorov a dáme si úvodnú informáciu
o prvom module – Porucha autistického spektra- charakteristika a deficity. Bude prebiehať formou
online stretnutí v popoludnajších hodinách.

Odborní zamestnanci budú mať prvé úvodné online stretnutie tiež 1.2.2022, ale o 16.30.

Všetky podrobnosti o možnostiach platby, možnostiach absolvovania jednotlivých modulov, záverečných skúškach sa dozviete 1.2.2022. Tešíme sa na vás!

Hore