EEG Biofeedback

EEG-biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie žiadúcej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebeovládania, skľudnenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu.

Mozog je hladný po podnetoch, ktoré mu ukazujú ako lepšie fungovať. Učí sa rád a dosiahnuté výsledky si ukladá: nové funkčné okruhy vydržia trvalo.

Optimálne fungovanie mozgu zlepšuje výkon, redukuje emočný stres, zvyšuje imunitu, odstraňuje chronické bolesti hlavy.

EEG-biofeedback nebolí, nemá vedľajšie účinky a nie je návykový.

Tréningy pomocou tejto metódy prebiehajú hravou - hlavne pre deti atraktívnou formou.

 

KLIENT
sleduje hru na obrazovke a ovláda ju svojou aktivitou - snaží sa, aby auto šlo vpravo a primerané rýchlo

 

POČÍTAČ
ukazuje zmeny EEG spektra klienta počas hry.

 TERAPEUT

dohliada nad celým procesom tréningu, sleduje snímané hodnoty 

na počítači a podľa potreby nastavuje náročnosť hry

 

Ako to funguje v praxi? Vďaka neurológom vieme, v akých vlnách by mal mozog v určitom veku pracovať. Pomocou troch elektród pripojených k hlave snímame elektrickú aktivitu mozgu. Na terapeutovom monitore sa v podobe grafu objaví šesť základných vĺn. Pri tréningu odmeňujeme takú aktivitu mozgu, ktorú potrebujeme zlepšiť a potláčame takú, ktorá narúša zdravé fungovanie mozgu. Odmena prichádza v akustickej a vizuálnej podobe na hráčskom monitore, elektródy pripojené k hlave sú jednosmerné, slúžia len na snímanie elektrickej aktivity. Klient hru ovláda iba činnosťou mozgu. Ak pracuje v správnej vlne, v hre sa mu darí. Ak z nej "vypadne", hra sa zastaví. Náročnosť sa, rovnako ako pri každom inom tréningu, postupne zvyšuje. Jedno sedenie trvá cca 45 minút. Pozostáva z 15 kôl, jedno kolo má 3 minúty. Dĺžka sedenia aj dĺžka kola sa dá prispôsobiť potrebám jednotlivých klientov. Počet sedení sa určuje podľa závažnosti a druhu postihnutia. Čím je ťažšie, tým väčší počet  tréningov je nevyhnutný k tomu, aby bola náprva trvalá. Ako minimum, pri najľahších problémoch, sa zvyčajne uvádza blok 20 sedení.

V súčasnosti sa EEG BIOFEEDBACK aplikuje pri poruchách pozornosti, úskostiach, depresii, závislostiach, úrazoch hlavy, bolesitach hlavy, nespavosti, poruchách motoriky, autizme, vývojových poruchách reči, DMO, poruchách imunity, chronickej bolesti a i. Okrem nápravy týchto ťažkostí sa tréningy využívajú aj k zlepšeniu funkcí zdravého mozgu, k tzv. špičkovým výkonom napr. u manažérov, pilotov, vrcholových športovcov.