Ergoterapia

Je to liečebný postup, vychádzajúci z poznatkov, že poškodený orgán sa lieči cvičením určitých svalových skupín hravou formou. Pre ergoterapiu detí je nevyhnutnou metódou spojenie slova, zrakovej a pohybovej predstavy. Nevyhnutnou metódou učenia je použitie špeciálnych pomôcok, usmerňovanie a dopomáhanie, ktoré tak zvyšuje aktivitu a samostatnosť dieťaťa, neskôr aj jeho sebavedomie

Ciele ergoterapie:

 • zlepšenie telesných a psychických funkcií,
 • zlepšenie narušeného správania (upokojenie),
 • vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti,
 • odvádzanie prebytočnej energie,
 • vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou,
 • zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia,
 • príležitosť byť v ľudskej skupine,
 • zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti,
 • u uzavretých klientoch získanie k spolupráci.

Druhy ergoterapie:

 • Sebaobsluha - je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov. 
 • Upratovacie práce - sú zamerané na cvičenie a vytváranie elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach využívame areál školy a špecializovaného pracoviska napr. -  umývanie riadu, utieranie stolov jedálni, postieľanie postelí, upratovanie tried, umývanie podlahy a pod.
 • Práce s rôznym materiálom a technikami

Akákoľvek pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každy klient je vedený k práci nenútenou formou.

 

 

Fotogaléria: Ergoterapia