Logopédia

je vedou, skúmajúcou narušenú komunikačnú schopnosť u človeka z hľadiska jej príčin, prejavov, následkov, možností diagnostiky, terapie i prevencie.

Logopédia sa zaoberá výchovu, vzdelávaním, komplexnou logopedickou starostlivosťou o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Logopedickú intervenciu uskutočňuje logopéd s cieľom identifikovať, elimonovať, zmierniť či aspoň prekonať NKS, alebo predísť tomuto narušeniu (zlepšiť komunikačnú schopnosť).

Logopedickú intervenciu chápeme ako proces, ktorý sa realizuje na troch vzájomne sa prelínajúcich úrovniach: logopedická diagnostika, logopedická terapia, logopedická prevencia.

Metódy logopedickej terapie môžeme rozdeliť na metódy stimulujúce, metódy korigujúce, metódy reedukujúce.

Logopedickú terapiu možno charakterizovať ako špecifickú aktivitu, ktorá sa realizuje špecifickými metódami v špecifickej situácii zámerného učenia.