Snoezelen

Snoezelen (čítaj snuzelen) je jedna z podporných terapeutických foriem práce s deťmi s autizmom. Jej základom je multizmyslová stimulácia klienta v špeciálne upravenom  prostredí – v snoezelen miestnosti. Ide o pokojné a bezpečné miesto, v ktorom je dieťaťu ponúkané veľké množstvo zmyslových stimulov. Typickým znakom snoezelen miestnosti je jej vybavenie, ktoré pozostáva zo špecifickej svetelnej techniky, mäkkého nábytku na polohovanie, zrkadiel a ďalších pomôcok vhodných na stimuláciu a rozvoj jednotlivých zmyslov. Pobyt v takejto miestnosti má relaxačný, ale aj terapeutický účinok na klientov a mnohé štúdie potvrdzujú, že sa preukázateľne podieľa aj na zlepšení ich zdravotného stavu.

My všetci dnes žijeme v multizmyslovom svete, denne sme vystavení mnohým zmyslovým podnetom, ktoré si už ani neuvedomujeme. Ale práve ľudia so zmyslovým deficitom, hyper či hyposenzitivitou, ktoré sú tak príznačné pre autistov, si vyžadujú špecificky usporiadané prostredie, pretože veľké množstvo a intenzita podnetov ich zahlcuje.

V našom zariadení sme mali zriadenú jednu snoezelen miestnosť, ktorá už však nepostačovala naplniť potreby našich detí a žiakov. Na jar roku 2016 sa nám podarilo získať značný finančný príspevok od spoločnosti C&A, a tak sme sa pustili do rekonštrukcie. V júni toho istého roku sme spustili do prevádzky pôvodnú, bielu miestnosť doplnenú o vodnú posteľ, vibračnú podložku a projektor, ktorý umožňuje projekciu tematických obrazcov na stenu miestnosti. Okrem týchto nových komponentov sa tu nachádza aj vodný valec so zrkadlami a optické vlákna. Otvorili sme ďalšie dve nové snoezelen miestnosti. Jedna je sivá, vybavená najnovšou technikou pre snoezelen - je tu napr. deťmi obľúbený vibračný podsvietený bazén s priehľadnými loptičkami, ktoré vďaka podsvieteniu menia farbu, záves s optickými vláknami v tvare polkruhu, ďalšia vibračná podložka, nasvietená zrkadlová rybka s motorčekom, ktorá sa otáča a vytvára svetelné efekty, nástenná dekorácia pre rozvoj hmatu, jemnej motoriky a koordinácie oko-ruka. Miestnosť je vybavená kvalitným ozvučením prostredníctvom domáceho kina, takže deti môžu relaxovať pri originál snoezelen hudbe.

Tretia, menšia miestnosť je čierna, jej základom je ultrafialové svetlo s množstvom pomôcok, ktoré pod týmto svetlom svietia, a tým sú vizuálne atraktívne. Novinkou je aj bublinkovač s ultrafialovou náplňou, ktorý po zapnutí vyrába mydlové bubliny a tie pod UV svetlom svietia a vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Na polohovanie slúži už spomínaná vodná posteľ, vibračné podložky, hojdačka a dva nové relaxačné vaky.

V každej miestnosti je aj nový koberec, v sivej miestnosti sú na oknách nepriehľadné závesy. K dispozícií máme aj mobilné, prenosné pomôcky, ako napr. plazmová magma lampa, lávová lampa, aromalampa, vonné guľôčky a mnohé ďalšie.

Garantka tohto konceptu pre Slovenskú republiku, p. Renáta Filatová z Ostravy, udelila nášmu zariadeniu aj certifikát Snoezelen miestnosti. 

V súčasnosti už máme aj vyškolenú zamestnankyňu, ktorá sa naďalej vzdeláva v tejto oblasti, pretože mať kvalitne vybavenú multizmyslovú miestnosť ešte nestačí. Dôležité je tiež vedieť, ako využiť potenciál tejto miestnosti v prospech a rozvoj našich detí a žiakov.

Spracovala: Beáta Stašková

Zdroj:

https://snoezelen-mse.cz/

FILATOVÁ, R. Snoezelen – MSE. Tlačiareň Kleinwächter, 2014. ISBN 978-80-905419-3-1.

 

 

Fotogaléria: Sneozelen