Vodoliečba

Hydroterapia: je časť fyziatrie, keď sa na organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou, prípadne i špeciálnymi chemickými látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí, a to s cieľom preventívnym, liečebným a rehabilitačným.

Hydromasážna vaňa: Hydromasáž je kombinácia vodného kúpeľa s teplotou 36-38 °C a masáže, ktorá môže byť vykonávaná usmerneným prúdom vody alebo vzduchu. Okrem prekrvenia účinkom tepla má liečivý účinok jemná masáž víriacou vodou alebo vzduchom.