Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

Poplatky – školné

Milí rodičia,
vzhľadom na situáciu v januári, kedy väčšina detí nebola v škole prítomná, prosíme rodičov detí, ktoré neboli prítomné v škole celý január, aby uhradili poplatok za školné vo výške 15€/dieťa. Taktiež prosíme o tento poplatok rodičov detí, ktorí sa rozhodli, že ich deti nenastúpia do školy ani v mesiaci február resp. v nasledujúcich mesiacoch.. Rodičia detí, ktoré v mesiaci február nastúpili/nastúpia uhradia poplatok v plnej výške.
Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Eva Turáková

Hore