Zamestnanci PŠ

Pedagóg PŠ 1

Mgr. Marek Straka

Email: mstraka@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci, ST 13:30 -14:40      

Riaditeľka školy, Pedagóg - PŠ 2

Mgr. Eva Turáková

Email:  riaditelka@autistipresov.sk

 

Asistentka - PŠ 1

Mgr. Daša Antalová

Email:  dantalova@autistipresov.sk

 

Asistentka PŠ 2

Mgr. Vladimíra Vavreková

Email: vlvavrekova@autistipresov.sk

 
  

Asistentka PŠ 2

Nora Smelá

Email: nsmela@autistipresov.sk

 

Asistent ŠKD

Mgr. Marek Ivanecký

Email: mivanecky@autistipresov.sk